1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

FORMÜLLER

 

FİZİK FORMÜLLERİ

Hız = Yer değiştirme / Zaman , V= X2 - X1 Hareketlinin birim zamanda yer değiştirme miktarına ortalama hız denilir.

Sürat = Alınan yol / Zaman , Hareketlinin birim zamanda aldığı yol miktarına ortalama sürat denilir.

İvme = Hız değişimi / Zaman , aort = V2 - V1 / t2 - t1 Cismin birim zamandaki hız değişim miktarına ortalama ivme denilir.

İvmeli harekette Hız=İlk hız + ivme x zaman
V = V0 + a x t Başlangıçtaki hızı Vo olan hareketlinin herhangi bir zamandaki hızını verir.

İvmeli harekette Yer değiştirme=İlk hız x zaman + ivme x zamanın karesi x = Vo + a x t2 Başlangıçtaki hızı Vo olan hareketlinin herhangi bir zamandaki yer değiştirmesini verir.

Kuvvet F= m x a Newton'un hareket formülü. m kütleli cisme etki eden F kuvvetinin kazandırdığı a ivmesidir.

Ağırlık G= m x g Ağırlık(G) kütle(m) ile yerçekim ivmesinin (g) çarpımına eşittir. Birimi newtondur (N).
Ohm kanuınu V= I x R R direncine sahip bir telden i akımı geçtiğinde direncin iki ucu arasındaki V potansiyel farkını verir.
Hız V= x / t Bir yönde t süresinde x yolunu giden hareketlinin V hızını verir.
İvme a= V / t Bir yöndet süresi içerisinde V hız değişimi hareketlinin a ivmesini verir.
Eğik düzlem F x l = P x h Bir eğik düzlemde cisme uygulanan F kuvveti ile eğik düzlemin l uzun kenar çarpımı, P yükünün h yüksekliği ile çarpımına eşittir.
Basınç katılarda P= F / S Katı bir cismin S yüzeyine uyguladığı P basıncı F kuvvetine bağlıdır.
Kinetik enerji Ek= ½ m x V2 Hareketli bir cismin sahip olduğu kinetik enerji cismin kütlesi ile hızını karesi çarpımını yarısına eşittir.
Potansiyel enerji (yüksekteki cismin) Ep= m x g x h h yüksekliğindeki m kütleli cismin potansiyel enerjisidir.
Basınç sıvılarda Psıvı= h x g x d Bir kapta h yüksekliğinde, d yoğunluğundaki bir sıvının kabın tabanına yaptığı P basıncını verir.
Kaldırma kuvveti sıvılarda Fk= Vb x ds x g Belirli bir hacmi yoğunluğu bilinen bir sıvıya batmış cisme etki eden kaldırma kuvvetini ifade eder.
Vb- Batan kısmın hacmi, ds- Sıvının yoğunluğu
Bir boyutlu hareket
Bir boyut olarak vücudun sadece bir düzlemde ve düz bir çizgide hareket olduğu anlamına gelir. Biz düz bir masanın üzerine bir mermer rulo gibi, biz düz bir çizgi (kolay!) Rulo halinde, o zaman, tek boyutlu hareket geçiren olurdu.

Bu hareketini anlatmak bir denklem araya dört değişken vardır. Bunlar İlk Hızı (u); Final Hızı (v), İvme (a), Mesafe seyahat (ler) ve Zaman (t) geçen. Bize bu değişkenler arasındaki ilişkiyi anlatır denklemler aşağıda verilmiştir.

v = u + at

v2 = u2 + 2as

s = ut + 1 / 2 AT2

ortalama hız = (v + u) / 2

60 saniye içinde ne olursa olsun sıfır bir araba ivme hesaplanması gibi harika şeyler yapabilirsiniz bu denklemlerle.

İKİ VE ÜÇ BOYUTLU HAREKET

Skaler ve Vektör?
: 'Büyüklüğü' ve 'istikamet' iki kelime farkı açıklamak için. Büyüklüğüne göre miktar çok var anlamına gelir. Yönü ile tanımlayan bir yönü olan bu miktar anlamına gelir. Fiziksel büyüklükler, sadece orada büyüklük vermekten tamamen belirtilen skalarlar olarak bilinmektedir. Skaler büyüklükler örnekleri, mesafe, kütle, hız, hacim, yoğunluk, sıcaklık vb diğer fiziksel büyüklüklerin sadece kendi büyüklüğü ile tanımlanamaz. Bunları tanımlamak için biz de onların yönünü belirlemek gerekir. Bunlara örnek olarak, hız, yer değiştirme, ivme, kuvvet, tork, ivme vs.

Vektör Toplama
Vektör ek Paralelkenar hukuk
Biz bir paralelkenar bitişik iki tarafından iki vektörün büyüklüğünü ve yönünü temsil edildi. Ortaya çıkan, daha sonra çapraz büyüklüğü ve yönü temsil edilebilir. Bu çapraz bu iki tarafın kesişme noktası üzerinden geçen biridir.

Vector Kararı
Bu genellikle bir vektör bileşenleri ayırmak için gereklidir. Yarma bileşenleri bir vektör vektör çözünürlük denir. Orijinal vektör bu bileşenlerden meydana gelmektedir. Bir vektörün bileşenleri birbirine dik açıyla, bir vektör dikdörtgen bileşenleri denir.

Vector Dikdörtgen Bileşenleri
Bir vektör dikdörtgen bileşenleri birbirine dik olduğu için, onlara matematik yapabilirsiniz. Bu bize pek çok gerçek yaşam problemlerini çözmek için izin verir. Tüm bunlardan sonra fizik ile ilgili en iyi şey, gerçek dünya sorunlarını çözmek için kullanılan olabilir.

Not: bilgisayar kelime işlemciler biz madalyonun kendi gösterimde vektör notasyonları kullanmak zordur. Biz tüm vektör miktarda kalın gösterecektir. Örneğin 'A' skaler nicelik ve 'A', bir vektör miktarı olacak olacaktır.

Ax ve Ay bir vektör A dikdörtgen bileşenleri olalım

o zaman

A = Ax + Ay bu vektör Ax ve Ay vektörlerin bileşkesi olduğu anlamına gelir

A vektörünün büyüklüğü A ve benzer Ax ve Ay Ax ve Ay vektörleri büyüklükleri

Birbirlerine dik açı, dikdörtgen bileşenleri ile ilgileniyor. Biz söyleyebiliriz:

A = (Ax + Ay) 1 / 2

Benzer şekilde, vektör yatay yönde açı Q olacak

Q = tan-1 (Ax / Ay)

Hareket Kanunları

Newton hareket yasaları

 Newton'un ikinci yasası sayesinde: bir cismin ivmesi net dengesiz kuvvet ile doğru orantılıdır ve vücut kütle ile ters orantılıdır, Kuvvet (F), Kütle (m) ve ivme (a) arasında bir ilişki kurulmuştur. Bu, tabii ki muhteşem bir ilişki ve muazzam kullanışlılığı.

F = m x,
Miktarlarda herhangi ikisini bilmek otomatik olarak üçüncüyü verir!!

Momentum
Momentum (p) bir vücut hareket miktarı. Hızlı bir hızda hareket eden ağır bir vücut durdurmak zordur. Öte yandan yavaş bir hız, ışık beden kolayca durdurulabilir. Yani ivme, kütle ve hız ile bir ilgisi yoktur.

p = mv

Genellikle fizik problemlerine bir çarpışma öncesinde ve sonrasında ivme ile anlaşma. Bu gibi durumlarda cisimlerin çarpışmadan önce toplam momentum cisimlerin çarpışmadan sonra toplam momentumu eşit olarak alınır. Yani: momentum korunur.

Dürtü
Bu, çok kısa bir zaman içinde oluşan bir vücut ivme değişimdir. M kütle ve v ve u bir cismin son ve ilk hızları olalım.

Darbe = Ft = mv - MU hesap makinesi için tıklayın

İŞ ENERJİ GÜCÜ

İş ve enerji
Enerjinin korunumu yasası bildiğiniz gibi enerji her zaman korunur.

İş, kuvvet ve hareket ettiği mesafe ürünüdür. Odanın karşısında ağır bir kutu bastırıyorlar düşünün. Daha fazla, daha fazla iş yapmanız hareket! W, sonra iş, F kuvveti ve x mesafe.

W = Fx

Enerji çeşitli şekillerde geliyor. Biz burada görmeniz olanları kinetik enerji (KE) ve potansiyel enerji (PE)

Geçişi KE = ½ MV2

Dönme KE = ½ IW2

burada aw açısal hız nesnenin atalet momenti (basit bir şekilde geçiş KE kitle benzer olması göz önünde olan bir atalet momentidir)
Yerçekimi PE = mgh

h nesnenin yüksekliği

Elastik PE = ½ k L 2

k yay sabiti ile (bir bahar bir birim gücü için ne kadar uzanacak verir) ve L yay uzunluğu. Kolay, öyle değil!

Güç
Güç (P) (t) birim zamanda yapılan iş (W).

P = W / t

iş ve enerji (E) aynı olduğu gibi, gücü de enerji tüketimi veya birim zamanda üretilen izler.

P = E / t

Güç Beygir gücü ölçümünde yaygın kullanımı olan bir birimdir. Ancak fizik Watt kullanın. Yani, güç ile ilgili herhangi bir problem çözme yapmanız gereken ilk şey Watt beygir dönüştürmek için. 1 beygir gücü (hp) = 746 Watt

Dairesel Hareket

Diyagramı v teğetsel hız nesnenin. merkezcil ivme (dairenin merkezine doğru hareket) ve F merkezcil kuvvet. r dairenin yarıçapı ve m nesnenin kütlesi.

a = v2 / r

F = ma = MV2 / r

Yerçekimi

Kepler Yasaları
Tycho Brahe, onaltıncı yüzyılın sonlarına doğru, gezegenlerin konumu hassas ölçümler veren büyük miktarda veri topladığı. Johannes Kepler, ölçümler ayrıntılı bir analiz sonra 1619 yılında, üç yasa açıkladı.

1. Her gezegenin yörüngesi, odaklarının birinde Güneş bulunan bir elips.

2. Her gezegen Sun katılmadan (hayali) hattı, eşit zamanlarda eşit alanlar süpürür bu şekilde hareket eder.

3. Gezegenlerin Güneş hakkında devrim dönemleri kareler ortalama mesafeleri küpler orantılıdır.

Newton'un evrensel çekim yasası
Kepler yasaları şimdi onun adını duyurdu yaklaşık elli yıl sonra, Isaac Newton, Evrende her parçacık kitlelerin ürünler ile doğru orantılıdır ve onların ayrılması karesi ile ters orantılı bir kuvvet ile diğer her çeken gösterdi.

Bu nedenle:

F, yerçekimi kuvveti, yerçekimi ivmesi g, G evrensel çekim katsayısı (6.67x10-11 N.m2/kg2), m kütlesi ve r iki nesne arasındaki mesafe. O zaman

F = G m1 m2 / r2

Dünya'nın dışında yerçekimi ivmesi
Bu kabuğun tüm kitle merkezinde konsantre olmak olsaydı olurdu gibi eş yoğunluklu küresel bir kabuk dışında yerçekimi ivmesi aynı olduğunu göstermiştir.

Dünyanın yarıçapı (yeniden) ve Dünya yüzeyinde yerçekimi ivmesi açısından yeryüzü dışında bir yarıçap (r) Ağırlık (g) (g) nedeniyle ivme kullanarak ifade edebilir

g '= (re2 / r2) g

Dünya'nın içinde yerçekimi ivmesi
R toprak içindeki noktası yarıçapı temsil edelim. Bu noktada yerçekimi ivmesi bulmak için formül olur:

g '= (r / yeniden g)

Yukarıdaki formüllerin her ikisi de, beklendiği gibi, g 'g eşit olur r = yeniden.

MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk
Birim hacimde bulunan bir maddenin kütle yoğunluğu (D).

D = m / V

Biz biliyoruz yoğunluk bazı diğer maddelerin yoğunluğu ile karşılaştırmak durumunda maddelerin yoğunluklarının ölçülmesi daha kolay. Su, bu amaç için kullanılır. Madde yoğunluğunun su oranı maddenin Özgül Ağırlık (SG) denir.

SG = Dsubstance / Dwater

Su yoğunluğu 1000 kg/m3

Basınç
Basınç (P) Kuvvet (F), birim alan başına (A)

P = F / A

Özısı
Fark etmişsinizdir sudan daha hızlı metaller, bakır, örneğin ısı. Celsius 1 derece su sıcaklığı yükseltmek için 4186 J ısı gerektirecektir. 1 kg bakır ısı sadece 387 J aldıktan sonra, diğer yandan bu sıcaklık yakınlaştırmak. Her madde santigrat 1 derece 1 kg sıcaklığını değiştirmek için gerekli ısı miktarı eşsiz bir değere sahip olduğunu bilinmektedir. Bu sayı maddenin özgül ısı olarak adlandırılır. Q, böylece dT sıcaklık değişen m kg bir maddenin ısı transfer edelim. Maddenin özgül ısısı c olarak tanımlanır

c = Q / mdt

Ifade Juggle ve biz bir gövde çevresi ya da çevresindeki diğer yolu ısı transfer olsun. Bu verilir.

Q = m c dT

Örneğin yarım kg su sıcaklığı 3 santigrat derece artırmak için gerekli ısı bu formül kullanılarak tespit edilebilir. Burada m su kütlesi 0,5 kg ve dt = 3 ° C sıcaklık artışı ve suyun özgül ısı 4186 J / kg olduğunu biliyorum. Yani burada gerekli olan ısı olacak

Q = 0.5 x 4186 x 3 = 6280 J

Bu kadar basit!

Aşağıdaki tablo, bazı ortak maddelerin belirli bir ısı veriyor

J / kg. o C cal / g o C
Alüminyum 900 0.215
Bakır 387 0.0924
Cam 837 0,200
Gold 129 0.0308
Buz 2090 0.500
Demir 448 0.107
Gümüş 234 0.056
Buhar 2010 0.480
Su 4186 1.00


ELEKTRİK

Elektrik
Ohm Kanununa göre elektrik potansiyel farkı (V), akım (I) direnç (R) ürünü ile doğru orantılıdır.

V = I R

Güç (P) ve akım ve gerilim arasındaki ilişki

P = I V

Da yazabilirsiniz Yukarıdaki denklemler kullanılarak

P = V2 / R

ve

P = I2 R

Direnç Serisi Dirençler

Bir dizi seri bağlı dirençler eşdeğer direnci (Req)

GereksinimLeri = R1 + R2 + R3 + - - -

Paralel Dirençler Direnç

Bir dizi paralel bağlı dirençler eşdeğer direnci (Req)

1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + - - -
Işık Sinüs i x n1 = Sinüs r x n2 = n 1,2 ( snell bağıntısı) İ açısıyla saydam bir yüzeye gelen ışın r açısı ile kırılırsa 2. ortamın 1. ortama göre kırılma indisi denir.
ISI Hal değişimi olmadığında Q=m x c x (t2-t1) Bir maddenin hal değiştirmeden sıcaklığını artırmak için verilmesi gereken ısı miktarıdır. Q- Isı enerjisi. kalori, m kütle (gram), t sıcaklık santigrat derece.
Isı Hal değişimi olmaduğunda Q=m x Le Bir maddenin hal değiştirmesi için verilmesi gereken ısı miktarıdır. Q- Isı enerjisi. (kalori), Le erime ısısı (kalori/gram) Le=Ld, Lb=Ly (donma, buharlaşma ve yoğunlaşma)